Skip to main content
Logo

ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA

 1. Koupací sud by měl stát na základně, která je pevná a stabilní, např. jakákoliv dlažba, štěrk či dřevěná terasa. V žádném případě nesmí koupací sud stát na trávě nebo hlíně. Kdyby přišlo do kontaktu s půdou dřevěné obložení a celá nosná plocha sudu, mohlo by dřevo nasáknout a začít hnít. Důležité je vybrat správné místo pro umístění. Nedoporučujeme se sud stavět pod stromy, protože by mohlo dojít k velkému znečištění, popřípadě zničení vlivem počasí a ročních období. Velmi důležité je vyrovnání sudu do roviny podle vodováhy. Případná tolerance je 1–2 % sklonu k výpusti.
 2. Při umístění kamen je důležité dbát na to, aby byly mimo hořlavé materiály a potencionálně výbušné látky. Kouřovod je vhodné umístit do otevřeného prostranství. V případě, že oheň nehoří dostatečně silně, je možné odebrat stříšku komínu.
 3. Zákazník zajistí odborné připojení elektrického zařízení do sítě. Zařízení musí být zapojeno přes proudový chránič.

ÚDRŽBA A POUŽÍVÁNÍ SUDU

Je velmi důležité se před použitím koupacího sudu ujistit, zda je pro Vás delší pobyt v horké vodě bezpečný. V případě nejasnosti Vašeho zdravotního stavu je dobré se obrátit na lékaře. Před pobytem v horkém sudu je dobré nemít prázdný ani plný žaludek. Během koupele není vhodné požívání alkoholických nápojů. Jako doplnění tekutin doporučujeme ovocné šťávy nebo vodu. Horký sud je prospěšný k regeneraci po sportovním výkonu, ale není vhodný bezprostředně po těžkém tréninku.

 1. Doporučujeme se koupat minimálně ve dvou. Koupel v horkém sudu je společenská aktivita, ať už se jedná o bezpečnost nebo prohloubení společenských vztahů.
 2. Horký koupací sud je náchylný na mechanické poškození. Dřevo, sklolaminátová vložka nebo kryt sudu vše je vhodné opečovávat a dbát na to, aby se nic nepoškodilo. Při koupeli jde především o regeneraci těla, tudíž se předpokládá, že lidé v sudu budou pouze relaxovat. Sud není konstruován na skákání a jiné aktivity, které by mohly sud či kryt sudu nějakým způsobem poškodit. Za případné škody tímto nedopatřením si uživatel zodpovídá sám a nevztahují se na ně možnost reklamace.
 3. Vyrovnání koupacího sudu proveďte pomocí vodováhy, kde přípustná tolerance náklonu činí 1–2 % k výpustnému ventilu vody. Sud musí stát na zpevněném povrchu, aby nedošlo k propadnutí a zvětšení náklonu.
 4. Sud by měl být napuštěn maximálně do výšky 15 cm od vrchu sudu, popřípadě podle vlastního uvážení a počtu lidí v sudu. Vždy ale musí být ponořeny ve vodě všechny trysky a kamna.
 5. U varianty, kde jsou kamna umístěna v sudu, jsou uzpůsobená tak, že i přes uzavření vrchního krytu kotle je stále umožněn přístup vzduchu pro správné hoření.
 6. Při zatápění musí být sud vždy zcela napuštěn, protože v opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.
 7. V sudu lze topit pouze dřevem či dřevěnými briketami. Nejlepší varianta je proschlé tvrdé dřevo – buk, dub, habr.
 8. V průběhu roztápění a topení musí být vždy používán kryt kotle či dvířka.
 9. Při manipulaci s ohněm, tedy při zatápění a přikládání je důležité správné použití vhodného oděvu a ochranných pracovních pomůcek – brýle, rukavice.

Impregnace

V základu od nás zakoupený sud je naimpregnovaný a je vhodné po roku impregnaci opakovat. Tímto ošetřením prodlužujete životnost vnějšího dřevěného opláštění a schodů. Pro impregnaci doporučujeme navštívit specializovaný obchod a ptát se po oleji na ošetření venkovních teras.

Údržba vody bez filtrace

Před napuštěním vody je vhodné zakoupit chemii do bazénů a vířivek. Pro zachování čisté vody je důležité se před vstupem do sudu osprchovat. Před koupací sud je vhodné umístit nádobu na umytí nohou. Tímto způsobem zamezíte zanášení nečistot do vody. Nečistoty v sudu vždy odstraňte. Po použití sudu nasaďte námi dodané víko. Voda, která není znečištěná okolními vlivy a je ve tmě, vydrží déle čistá a čerstvá.

Údržba horkého sudu v zimním období

Zimní období je hlavní sezóna pro koupací sud. Přináší sebou ale i riziko zanedbání údržby a následného poškození. Vážení zákazníci, věnujte zvýšenou pozornost pár radám jak se starat o svůj koupací sud v zimním období. Zabráníte tak možnému poškození, které může vzniknout špatným užíváním při nízkých teplotách.

Nenechte zamrznout kamna

Naše kamna jsou vyrobena z kvalitní nerezové oceli a voda v nich by neměla zamrznout. Zamrznou-li hrozí zde riziko prasknutí. Sudy s integrovanými a s externími kamny vypouštět nemusíte, stačí vypustit vodu z kamen. Otvory v sudu, které slouží jako vstup a výstup vody do kamen, zašpuntujte a vodu z kamen vypusťte. Průměr zátky je 49/41 mm.

Vyfoukněte trysky

V případě, že Váš sud má hydromasážní systém nebo jacuzzi vířivku, pak je nutné jej v případě hrozících silných mrazů vypustit a vodu z trysek vyfouknout. Jakmile bude sud prázdný, spusťte čerpadlo, kompresor naprázdno a tím vyfoukněte vodu, která v něm a v hadičkách zůstala.


!!!NEZAPOMÍNEJTE, ŽE PŘI VĚTŠÍCH MRAZECH TEPLOTA V SUDU
KLESÁ I O 10 STUPŇŮ ZA DEN. A NEJRYCHLEJI CHLADNOU KAMNA
A MASÁŽNÍ SYSTÉMY.!!!

DŮLEŽITÉ – Abyste se vyhnuli problémům s elektrickým zařízením a zajistili bezpečnost, musíte se ujistit, že je vířivka odborně připojena do sítě přes elektrický chránič.
DŮLEŽITÉ – Nepřehřívejte vodu ani kamna. Teplota vířivky ze skleněných vláken nemůže stoupnout výše než + 55 °C, protože vyšší teplota může poškodit slitinu skleněných vláken.
DŮLEŽITÉ – Nepřidávejte více dřeva než do 2/3 výšky topidla.
DŮLEŽITÉ – Mějte na paměti, že dokud není ve vířivce dostatečné množství vody, nemůžete ohřívač zapálit, protože vydávané teplo vanu poškodí.
 DŮLEŽITÉ – Vodu z vířivky lze vypustit až po úplném vychladnutí trouby. V opačném případě zbytkové teplo poškodí vířivku a ohřívač.

ZÁRUKA

Vířivka má záruku 2 roky. Záruka se však nevztahuje na:

 • poškození způsobené opotřebením, nesprávnou manipulací, instalací, použitím úpravy nebo námi neschválené opravy
 • škody způsobené počasím a přírodními živly
 • opotřebení dřeva (dřevo bude reagovat na změny počasí, může dojít ke štípání a degradaci dřeva díky vlhkosti a teplotám)

Koupací sudy Rychnov

Specializujeme se na prodej venkovních koupacích sudu. Zakládáme si na férovém jednaní a slušnosti. Nabízíme možnost prohlídky sudů, dopravu a montáž.

Kontaktní údaje

 • (+420) 732 392 333
 • (+420) 736 490 815
 • koupacisudyrychnov@seznam.cz
Kovovýroba Rychnov a.s.
 • Rychnov 25, 539 44 Krouna
 • IČ: 28194683
 • DIČ: CZ28194683

Napište nám